Disclaimer

Copyright 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Ervopro BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ervopro BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Ervopro BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Ervopro BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site, foutieve voorraad informatie of ter beschikking informatie.

Ervopro BV behoud zich het recht voor om prijswijzigingen per direct door te voeren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Ervopro BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.